Hu Jintao (L) and Xi Jinping (R)

Hu Jintao (L) and Xi Jinping (R)