Volodymyr Zelenski inauguration, May 20 – EDM May 22, 2019