Akhtem Chiygoz and Ilmi Umerov with Petro Poroshenko – EDM October 30, 2017