Shah Deniz platform (Source: RFE/RL)

Shah Deniz platform (Source: RFE/RL)