Ashraf Ghani and Shavkat Mirziyaev – EDM December 13, 2017