Valeriy Khoroshkovsky, newly appointed first deputy prime minister (Source: segodnya.ua)

Valeriy Khoroshkovsky, newly appointed first deputy prime minister (Source: segodnya.ua)