Nursultan Nazarbayev and Shavkat Mirziyaev, Tashkent, September 2017 – EDM October 6, 2017