(SCO SUMMIT) CHINA-QINGDAO-XI JINPING-SCO-SUMMIT (CN)