Kommersant reporter Oleg Kashin. (RIA Novosti)

Kommersant reporter Oleg Kashin. (RIA Novosti)