Hu Chunhua (L) and Zhou Qiang (R)

Hu Chunhua (L) and Zhou Qiang (R)