President of Belarus, Alyaksandr Lukashenka (RIA Novosti)

President of Belarus, Alyaksandr Lukashenka (RIA Novosti)