Moldovan President Vladimir Voronin (Photo: RFE/RL)

Moldovan President Vladimir Voronin (Photo: RFE/RL)