Natalya Estemirova, Grozny, Chechnya, 2004

Natalya Estemirova, Grozny, Chechnya, 2004