Kyrgyz President Roza Otunbayeva.

Kyrgyz President Roza Otunbayeva.