Ashraf Ghani and Shavkat Mirziyaev – EDM June 27, 2017