President Aleksandr Lukashenko with other CSTO leaders at Cholpon-Ata, Kyrgyzstan.

President Aleksandr Lukashenko with other CSTO leaders at Cholpon-Ata, Kyrgyzstan.