President of Chechnya Ramzan Kadyrov

President of Chechnya Ramzan Kadyrov