Chechen rebel envoy Akhmed Zakaev in Poland. (RIA Novosti)

Chechen rebel envoy Akhmed Zakaev in Poland. (RIA Novosti)